Soyuz 10 Tour
9 Agosto 2019
Giammoro - Pace del Mela (ME)
Piazza Ugo La Malfa

Piazza Ugo La Malfa  -Frazione Giammoro (Pace del Mela – ME)

Pace del Mela (ME) – ore 21.30

ingresso libero